Rīgas Valsts tehnikums, Laidzes teritoriālā struktūrvienība

Laidze, Laidzes p., Talsu n., LV-3280

63221886

Atslēgvārdi
Profesionālā izglītība un tālākizglītība sekojošās jomās, Dzelzceļa
transports, Lokomotīvju saimniecības tehniķis. Dzelzceļa transporta
automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis. Dzelzceļa transporta
pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis. Enerģētika,
elektrotehniķis. Ķīmijas tehnoloģija, Materiālķīmijas tehniķis. Poligrāfija
un izdevējdarbība. Iespieddarbu maketētājs. Ofseta iespiedējs. Iespiedprodukcijas
pēcapstrādātājs. Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists. Poligrāfijas
ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana. Poligrāfijas ražošanas
tehniķis. Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana, Koka
izstrādājumu ražošanas tehniķis, Mēbeļu galdnieks. Būvizstrādājumu
galdnieks. Komerczinības, Transporta pārvadājumu komercdarbinieks.
Komercpakalpojumu darbinieks. Grāmatvedība, grāmatvedis. Programmēšana,
programmēšanas tehniķis. Datorsistēmas, datorsistēmu tehniķis. Autotransports,
automehāniķis. Auto virsbūvju remontatslēdznieks. Inženiermehānika,
mašīnbūves tehniķis. Sekretariāta un biroja darbs, klientu apkalpošanas
speciālists. Valsts budžeta stipendijas. Dienesta viesnīca. Interešu
izglītība. Telemehānika un loģistika, Loģistikas darbinieks. Ēdināšanas
pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists. Komerczinības, Tūrisma
pakalpojumu komercdarbinieks. Būvdarbi, Apdares darbu tehniķis, Apmetējs.
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, Tērpu stila speciālists.