Atslēgvārdi
Iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu projektēšana un izbūve līdz 20kV.
Rūpnieciskais energoaudits, ēku termogrāfija. elektroapgāde. Alternatīvā
enerģija, vēja ģeneratoru uzstādīšana, saules elektrostaciju uzstādīšana.
Zibensaizsardzība. Elektrotehniskie mērījumi.