"V & V VentMet laboratorija", SIA

Kuldīgas 127, Ventspils, LV-3601

63624528

Atslēgvārdi
Inspicēšana, testēšana, kalibrēšana, verificēšana, metroloģija, sertificēšana,
defektoskopija, atkārtotā inspicēšana, pirmreizējā inspicēšana, pirmreizējā
un atkārtotā inspicēšana, atkārtota inspicēšana, reglamentētā, sfēra,
atbilstības novērtēšana, tipa novērtēšana, laboratorija, konsultācijas,
ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, siltumenerģijas, skaitītāju
verificēšana, garums, mērstieņu, mērlentu ar atsvaru, šķidruma līmeņa
mērīšanai tilpnēs, metru un lineālu, mērlentu verificēšana, gāzes patēriņa
skaitītāju verificēšana, masa, svaru verificēšana, atsvaru verificēšana,
spiediens, manometru pirmreizējā verificēšana, spiediens manometru
atkārtotā verificēšana, spiediens sfigmomanometru verificēšana, alkometru
pirmreizējā verificēšana, alkometru atkārtotā verificēšana, neautomātisko
svaru produkta verificēšana, neautomātisko svaru vienības verificēšana,
degvielas uzpildes aparātu verificēšana, sašķidrinātās gāzes uzpildes
aparātu verificēšana, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, bīstamās
iekārtas, degvielas uzpildes, staciju tehnoloģiskās iekārtas, tehniskās
pārbaudes, ultraskaņas pārbaudes, iekārtu verificēšana, defektoskopi,
šķidruma mērsistēmu verificēšana, ūdens patēriņa skaitītāji, ūdens
patēriņa skaitītāju atbilstība tipam, siltumenerģijas skaitītāji, siltumenerģijas
skaitītāju atbilstība tipam, gāzes patēriņa skaitītāju atbilstība tipam,
pamatojoties uz produkta verificēšanu, materiālo mēru, metri, lineālu,
mērlentes, mērlentes ar atsvaru, atbilstība, atsvaru kalibrēšana, degvielas
uzpildes aparātu kalibrēšana, sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu
kalibrēšana, mērtrauku kalibrēšana, šķidrumu uzglabāšanas tilpņu kalibrēšana,
horizontālas un vertikālas tilpnes, tilpums, tehnoloģisko cauruļvadu
uzskaite, skaitītāju uzskaite, dažādu produktu uzskaite, plūsmas mērītāju
kalibrēšana, gazes patēriņa skaitītāju kalibrēšana, gāzes tilpuma korektoru
kalibrēšana, ūdens patēriņa kalibrēšana, siltumenerģijas skaitītāju
kalibrēšana, automātisko šķidruma līmeņa mērsistēmu kalibrēšana, līmenis,
temperatūra kalibrēšana, materiālo, garuma mēru kalibrēšana, mērlenšu
kalibrēšana, mērlentu kalibrēšana, metru kalibrēšana, lineālu kalibrēšana,
bīdmēru kalibrēšana, bīdinstrumentu kalibrēšana, grādu leņķu kalibrēšana,
leņķmēru kalibrēšana, manometru kalibrēšana, spiediena devēju kalibrēšana,
sfigmomanometru kalibrēšana, elektrība, mērīšana, ģenerācija, līdzspriegums,
maiņspriegums, līdzstrāva, maiņstrāva, jauda, pretestība, kapacitāte,
frekvence, multimetru, voltmetru, vatmeru, ampērmetru, mērknaibļu,
ommetru, zemējuma mērītāju, ķēdes testeru, elektrisko parametru avotu,
kalibratoru, fāze, nulle, zeme mērītāju, pretestības, pretestības magazīnu,
megaommetru, līdzsprieguma mērlīdzekļu, maiņsprieguma mērlīdzekļu,
līdzstrāvas mērlīdzekļu kalibrēšana, pretestības mērlīdzekļu kalibrēšana,
kapacitātes mērlīdzekļi, frekvences mērlīdzekļi, spēks, dinamometrisko
atslēgu kalibrēšana, dinamometru kalibrēšana, temperatūra, termometru,
elektronisko, stikla, elektrokontakta, manometrisko, bimetālisko, infrasarkano
termokameru kalibrēšana, distances termokameru kalibrēšana, termokameru,
temperatūras devēju kalibrēšana, dūmgāzu analizatoru kalibrēšana, sprādzienbīstamo
gāzu koncentrāciju analizatoru kalibrēšana, citu gāzu koncentrāciju
analizatoru kalibrēšana, signalizatoru kalibrēšana un testēšana, virzuļdarbināmo
dozētājierīču, virzuļpipešu kalibrēšana, virzuļbirešu kalibrēšana,
atškaidītāju kalibrēšana, dozatoru kalibrēšana, mikrometru iestādīšanas
mēru kalibrēšana, gala mēru kalibrēšana, metāla mērtrauki spirta un
naftas produktu tilpuma mērīšanai, tvertnes spirta uzglabāšanai, tvertnes
alkoholisko dzērienu un naftas produktu uzglabāšanai, skaitītāji, tilpnēs
neiebūvēti skaitītāji, mērsistēmās neiebūvēti skaitītāji, skaitītāji
spirta produktu uzskaitei, skaitītāji naftas produktu uzskaitei, automātiskie
šķidruma līmeņa mērītāji, stacionārās tvertnēs, manometri, manometri
uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, manometri izgatavoti saskaņā
ar normatīvajiem aktiem, multimetri, vatmetru, strāvas mērknaibles,
ommetri, megaommetri, zemējuma mērītāji, termometri spirta temperatūras
mērīšanai, termometri naftas produktu temperatūras noteikšanai, sprādzienbīstamo
koncentrāciju signalizatori, termostatu vides testēšana, kuģu konstrukciju
defektoskopija, kuģu korpusu biezuma mērījumi, kuģu korpusa mērījumi,
nesagraujošā, vizuālā pārbaude, magnētisko daļiņu, magnētiskajām daļiņām,
biezuma noteikšana ar ultraskaņas metodi, materiāla un pārklājuma biezuma
mērījumi, šuvju testēšana ar ultraskaņu, kuģu korpusa apšuves defektācija,
konstrukciju defektācija, magnetoskopija, metāla konstrukciju testēšana
ar magnētiskajām daļiņām, svaru verifikācija, ūdens skaitītāju verifikācija,
svaru kalibrēšana, ūdens skaitītāju verificēšana, ūdens skaitītāju
pārbaude, skaitītāju verifikācija, siltuma skaitītāju verifikācija,
ūdens skaitītāju uzstādīšana, verifikācija, produktu sertifikācija,
produktu atbilstības novērtēšana, ūdens skaitītājs, sertifikācija,
mēraparāti, instrumenti Rīgā, Ventspilī, Latvijā, mērinstrumenti, dozētājierīces,
kuģu korpusu mērījumi, korpusa mērījumi, konstrukciju defektoskopija,
Rīgā, kuģa korpusa mērījumi, konstrukciju mērījumi, defektoskopija
Latvijā, defektoskopija Rīgā, defektoskopija Ventspilī, produktu testēšana,
atsvaru noma. Automātiskās pipetes, automātiskie svari, automātisko
svaru atsevišķu preču svēršanai, verificēšana, automātisko gravimetrisko
iepildes svaru verificēšana, automātisko pārtrauktas darbības summējošo
svaru verificēšana, automātisko nepārtrauktas darbības summējošo svaru
verificēšana, summējošie piltuves tipa svari, automātiskie kontrolsvari,
automātiskie svara un cenas etiķetes izdrukas svari, automātiskie lentes
svari. Elektriskie mērījumi, elektroinstalācijas izolācijas pretestības
mērījumi, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības
pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaude, elektroinstalācijas
kontaktsavienojumu pārbaudes ar termokameru, cilpas fāze-nulle mērījumi.