Vkpai

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Arhitektūras daļa

Pils 20, Rīga, LV-1050