Vkpai

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Latgales reģionālā nodaļa

Baznīcas 19, Rēzekne, LV-4601