VPdRt

Valsts Probācijas dienests, Rīgas teritoriālā struktūrvienība, Zemgales rajona filiāle

Liepājas 3d, Rīga, LV-1002