VPdRt

Valsts Probācijas dienests, Rīgas teritoriālā struktūrvienība, Ziemeļu rajona filiāle

Lomonosova 9, Rīga, LV-1019