Vtmec

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Hipokrāta 2 k.6, Rīga, LV-1079 www.vtmec.gov.lv