VvdDr

Valsts vides dienests, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Iekšējo ūdeņu kontroles daļa

Raiņa 28, Daugavpils, LV-5401