VvdLr

Valsts vides dienests, Liepājas reģionālā vides pārvalde

Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401 www.vvd.gov.lv