VzdKr

Valsts zemes dienests, Kurzemes reģionālā nodaļa

Graudu 27/29, Liepāja, LV-3401