VzdKr

Valsts zemes dienests, Kurzemes reģionālā nodaļa, Ventspils klientu apkalpošanas centrs

Vasarnīcu 20, Ventspils, LV-3601