VzdRr

Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Rīgas birojs

Puškina 14, Rīga, LV-1050