VzdRr

Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Rīgas klientu apkalpošanas centrs

Puškina 14, Rīga, LV-1050