VzdRr

Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa

Puškina 14, Rīga, LV-1050 www.vzd.gov.lv