"VIS Brokerhouse", SIA, Filiāle

Sakņu 16/18, Daugavpils, LV-5401

65429563

Atslēgvārdi
Darījumu apdrošināšana. Īpašuma apdrošināšana: -Remonta izdevumi; -Kustamais
īpašums; -Nekustamais īpašums – ēkas, biroji, dzīvokļi. Visu veidu
transporta līdzekļu apdrošināšana: -ОСТА; -Vadītāja un pasažieru apdrošināšana
pret nelaimes gadījumiem; -KASKO apdrošināšana. Civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana: -Uzņēmuma vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
-Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana; -Uzņēmuma civiltiesiskās
atbildības par produktu apdrošināšana. Finanšu risku apdrošināšana:
-Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana; -Garantiju apdrošināšana;
-Debitoru parādu apdrošināšana. Personu apdrošināšana: -Veselības apdrošināšana;
-Nelaimes gadījumu apdrošināšana; -Ceļojumu vai komandējuma apdrošināšana;
-Dzīvības apdrošināšana; -Uzkrājošā apdrošināšana. Apdrošināšanas brokeri,
OCTA, OKTA, Auto apdrošināšana, zaļās kartes, konsultācijas par negadījumiem,
visu apdrošinātāju piedāvājuma sagatavošana un konsultācijas par labāko
izvēli, transportlīdzekļu brīvprātīga apdrošināšana, (KASKO) auto īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, (OCTA) Polises internetā,
KASKO kalkulators, OCTA kalkulators, Lauksaimnieku apdrošināšana, Bērnu
un studentu apdrošināšana. motocikla, mantas, ēku, noliktavu, ražotnes,
iekārtu, preču, kravu, ūdenstransporta, pārvadātāja atbildības, būvniecības
apdrošināšana, Apdrošināšana Rīgā, Olainē, Daugavpilī, Latvijā, Privātmājas
apdrošināšana, Kravu apdrošināšana, Debitoru apdrošināšana, Motociklistu
nelaimes gadījumu apdrošināšana, Motociklistu dzīvības apdrošināšana,
Būvniecības garantijas apdrošināšana, Akcīzes nodokļa apdrošināšana,
Muitas galvojuma apdrošināšana, Lloyds, Būvniecības civiltiesiskā apdrošināšana,
arhitektu, būvuzraugu, būvuzņēmēju, projektētēju apdrošināšana, apdrošināšana
būvvaldes atļaujai. IT speciālistu, kases aparātu, farmaceitu, vetārstu,
grāmatvežu atbildības apdrošināšana. Arhitektu, ģeodēzisko darbu veicēju,
ārstu, vērtētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Datoru, laptopu
apdrošināšana. Personu datu aizsardzība. Uzņēmuma vadītāja un valdes
locekļu civiltiesiskā apdrošināšana. Darba devēja apdrošināšana. Kiber,
Cyber risku, kiberrisku apdrošināšana.