"ZAAO", SIA, Eko laukums - birojs Apē

"Druvas", Apes p., Apes n., LV-4337

64281250

Atslēgvārdi
ZAAO veic: atkritumu apsaimniekošana, izvešana, šķirošana, noglabāšana
Apes novadā, Apē. Sadzīves atkritumi, lielgabarīta atkritumi, būvgruži.
Atkritumu izvešana: Apē, Gaujienā, Trapenē, Virešos; ZAAO apkalpo:
Apes novads, Ape, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Gaujiena, Trapenes
pagasts, Trapene, Virešu pagasts, Vireši, Vidzaga, Sikšņi, Ādams, Līzespasts,
Jaunā muiža, Uskani, Dauškāni, Grūbe. EKO punkts ir konteineru pāris
- viens konteiners ir paredzēts izlietotam iepakojumam (papīram, kartonam,
dzērienu kartona iepakojumam (tetrapakām un ekopakām), metālam, polietilēnam,
PET pudelēm, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumam)
bet otrs - stikla iepakojumam (burkām un pudelēm). Šķirošanas atkritumu
konteineri ir aplīmēti ar piktogrammām – vizuālu un rakstisku informāciju,
kas palīdz saprast, kas ir konteineros metamie papīra, polietilēna,
metāla un stikla atkritumi. Savāktās otrreizējās izejvielas ZAAO transportē
uz poligonu „Daibe”, kur materiālus pāršķiro un sagatavo nodošanai
otrreizējai pārstrādei atbilstoši pārstrādātāja kvalitātes prasībām.
Šķiroto atkritumu pieņemšana. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas līgumu
noslēgšana. Izmaiņu veikšana atkritumu izvešanas grafikos. Dažādu atkritumu
maisu iegāde. Konsultācijas.